Persondatapolitik hos Danish Minies ApS

Danish Minies ApS behandler dine personoplysninger b.la. i forbindelse med leveringen af produkter og ydelser som du har købt hos os.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi i den forbindelse give dig en række oplysninger.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.danishminies.dk er:

Danish Minies ApS,
Jægersborg Alle 45, 2920 Charlottenlund,
CVR nr.: 44461927
Telefon: +45 42 40 14 25
Mail: info@danishminies.dk

Formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Kunderegistrering i forbindelse med oprettelsen af en konto på hjemmesiden, samt køb af produkter og ydelser
  • Kundekontakt og vejledning
  • Arkivering af fakturaer
  • Adresseoplysninger til levering
  • Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop
  • Til at udsende vores nyhedsbrev

Retsgrundlaget for vores behandlinger følger af Databeskyttelsesforordningens Artikel, 6, stk. 1, litra a og b, og bunder i henholdsvis i dit udtrykkelige samtykke, for nyhedsbrevets vedkommende og at behandlingen er nødvendigt for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser.

Oplysninger vi indsamler

Vi indhenter følgende kategorier af almindelige personoplysninger:

Navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer, IP-adresse og betalingsoplysninger.

Modtagere

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til Nets, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Trustpilot.

Vi har vores hjemmeside hos One.com og betalingssystem gennem Nets, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i One.coms datacentre.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt eller din ydelse indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til Nets, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Trustpilot.

Vi har vores hjemmeside hos One.com og betalingssystem gennem Nets, som fungerer som vores databehandler. Alle personoplysninger som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i One.coms datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Opbevaring

Som udgangspunkt opbevarer vi data om dine køb i 5 år efter udløb af regnskabsåret, hvorefter vi sletter dem.

Er du tilmeldt nyhedsbreve, behandler vi dine oplysninger, indtil du tilbagetrækker dit samtykke til at modtage vores nyhedsbreve. Vi kan opbevare oplysninger om, at du i en periode havde givet samtykke til at modtage nyhedsbrevet, i længere tid for at kunne dokumentere lovligheden af behandlingen.

Vi gennemgår normalt andre henvendelser, som vi har modtaget, en gang hver sjette måned. I denne forbindelse sletter vi henvendelser, der ikke længere er relevante.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os gennem ovenstående kontaktoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Opdaterer ...
  • Ingen varer i kurven.

Servicemeddelelse

Service-
meddelelse

Kære skønne kunder

Vores hovedtelefon virker desværre ikke i øjeblikket, så ring på: +45 22 92 14 25

Mvh
Danish Minies